Åbyälven

Åbyälven är länets nordligaste laxälv. Förutom lax och öring finns här också en livskraftig harrstam.
.

- Längd: 173 km

- Avrinningsområdets yta: 1 344 km2

- Medel-högflöde: 128.9 m3/s

- Medel-flöde: 15.4

- Med-lågflöde: 3.2

- Förvaltningsorganisation: 2 st. Åbyälvens nedre FvO och Åbyälvens övre FvO.

- Antal fiskerättsägare: n.a.

- Potentiell smoltproduktion: 19 000

- Reproduktions-areal (hektar): 84

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 226

- Beräknad smoltproduktion (2013): 14.000     

- Status gällande MSY-målet: Över 50%, målet ej uppnått.