Biologiska data

I Åbyälven elfiskas årligen 10 lokaler inom det nationella övervakningsprogrammet för lax och öring. Dessutom räknas uppvandrande lax och öring i fisktrappan i Hednäs. Här under laddar du ner resultatblad från undersökningarna.
.