Förvaltning av lax och öring

På laxförande sträcka i Åbyälven är det två fiskevårdsområden, Åbyälvens nedre FVOF och Åbyälvens övre FVOF , som ansvarar för den övergripande förvaltningen av fisket. Dock saknas idag en formellt fastslagen förvaltningsplan för lax och öring.

Det pågår ett LONA*-projekt där målet är att ta fram underlag till förvaltningsplan för lax och öring. Projektet leds av Skellefteå kommun med assistans från Länsstyrelsen i Västerbotten, Fiskevårdsområdet i älven samt "Östersjölaxälvar i samverkan" (som representerar fiskerättsägarna).

 

*Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket