Älvarna och människan

Människan har i alla tider och fortsatt idag nyttjat och påverkat vattendragen på flera olika sätt. Grunden i all fiskevård är att minimera de negativa effekterna på naturen i största möjliga mån, utan att för den skull omöjliggöra ett nyttjande av naturresurserna.
.
Under flikarna till vänster hittar du beskrivningar av de huvudsakliga faktorerna som har eller har haft negativ inverkan på fisken i våra älvar.