M-74

En miljörelaterad sjukdom som upptäcktes 1974, därav benämnd M74, har under vissa år drabbat laxen i Västerbotten mycket hårt. 
.
Orsaken till sjukdomen är ännu inte helt känd men de drabbade fiskarna lider av brist på vitamin B12, vilket gör laxynglens förmåga att tillgodogöra sig näringen födan försämras. Under mitten av 1990-talet var upp till 80% av laxhonorna i Sveriges kompensationsodlingar drabbade av M74. Honorna med M74 överför sjukdomen till ynglen, vilka sedan dör. Det finns inget skydd mot M74 för den vilda laxen medan lax i odlingar kan behandlas med tillsats av vitamin B12 i vattnet. Under de senaste åren har dock dödligheten orsakad av M74 varit låg i odlingarna. Det finns studier som pekar på att M74 hos laxen är kopplad till hög konsumtion av skarpsill i Östersjön.