Byskeälven

Byskeälven är den älv i länet där sportfisket efter lax har utvecklats allra mest.

- Längd: 228 km

- Avrinningsområdets yta: 3 662 km2

- Medel-högflöde: 235.1 m3/s

- Medel-flöde: 42.5 m3/s

- Medel-lågflöde:11.2 m3/s

- Förvaltningsorganisation: 2 st. Byskeälvens FvO (Västerbotten), Byskeälvens övre FvO (Norrbotten).

- Antal fiskerättsägare: 316

- Potentiell smoltproduktion: 160.000

- Reproduktions-areal (hektar): 560

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 286

- Beräknad smoltproduktion (2013): 133.000

- Status gällande MSY-målet: Över 50%, målet ej uppnått.