Biologiska data

Sedan slutet av 1980-talet har yngeltätheterna av lax och öring i Byskeälven följts med hjälp av elfiskeundersökningar. Årligen fiskas 15 lokaler på en sträcka av mer än 10 mil. I Fällfors finns en fiskväg där vuxen lax och öring som är på väg upp i älven för lek räknas. I Byskeälven finns också ett väl fungerande system för att samla in fångstrapporter från sportfiskare, vilka ger ytterligare viktiga data att använda i förvaltningen av stammarna.
.