Här finns Byskeälvens förvaltningsplan att ladda ner