Förvaltning

"förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning" NATIONALENCYKLOPEDIN

Laxen och öringen i länets älvar utgör en fantastisk naturresurs. Denna resurs skall förvaltas långsiktigt och på bästa sätt. Därför arbetar nu flera intressegrupper med att ta fram förvaltningsplaner för länets laxälvar. I dessa planer skall, så långt det är möjligt, lokala hänsyn tas. Genom att förvalta varje älvs lax- och öringstam individuellt kommer i framtiden svaga stammar kunna skyddas och starka nyttjas hållbart.

Allt eftersom underlag och förvaltningsplaner tas fram för länets älvar kommer de att publiceras under respektive älvs flik här till vänster.

.