Förvaltning - Svenska Östersjölaxälvar

Stora delar av fisket efter lax och öring i Svenska laxälvar ägs av enskillda fiskerättsägare. Majoriteten av dessa (ca 12.000) företräds av en den ideella organisationen "Östersjölaxälvar i samverkan".

På uppdrag av HaV har"Östersjölaxälvar i samverkan" sammanställt den övergripande förvaltningsstrukturen i respektive älv. Du hittar slutrapporten här under:

Förvaltningen i Svenska Östersjölaxälvar.pdf

.