Kågeälven

Kågeälven är länets "nyaste" vildlaxälv. Under 2014 erhöll älven denna status, efter många års hårt arbete med att återintroducera en vild laxstam.
.

- Längd: 90 km

- Avrinningsområdets yta: 909 km2

- Medel-högflöde: 85.3 m3/s

- Medel-flöde: 10.8 m3/s

- Medel-lågflöde: 2.7 m3/s

- Förvaltningsorganisation: 2 st. Kågeälvens nedre FvO och Storfallets FvO.

- Antal fiskerättsägare: 517

- Potentiell smoltproduktion: 50.000

- Reproduktions-areal (hektar): 96

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 521

- Beräknad smoltproduktion (2013): 10.000

- Status gällande MSY-målet: Under 50%, målet ej uppnått.