Biologiska data

I Kågeälven elfiskas årligen 13 lokaler, från havet upp till Storkågeträsket. I Kågeälven fungerar sportfiskets fångstrapportering väl, vilket bidrar med värdefulla data till förvaltningen av laxen och öringen i älven.
.