Lögdeälven

Skogsälven Lögdeälven är känd för sitt fina fiske efter framför allt lax men även öring och harr. Laxfisket har under senare år blivit allt bättre. Där älven mynnar i havet finns ett imponerande deltaområde som sträcker sig flera hundra meter ut i havet.
.

- Längd: 200 km

- Avrinningsområdets yta: 1 608 km2

- Medel-högflöde: 123.4 m3/s

- Medel-flöde: 18.5 m3/s

- Medel-lågflöde: 3.8 m3/s

- Förvaltningsorganisation: 5 st. på sträckan upp till Lögdasjön; Mo-Lögde FVO, Lögdeälvens FVO, Lögdeälven-Västanfjällets FVO, SCA samt Sveaskog.

- Antal fiskerättsägare: n.a.

- Potentiell smoltproduktion: 33.000

- Reproduktions-areal (hektar): 104

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 317

- Beräknad smoltproduktion (2013): 10.000

- Status gällande MSY-målet: Under 50%, målet ej uppnått.