Biologiska data

Inom det nationella övervakningsprogrammet för lax och öring elfiskas årligen 8 lokaler. I Fällfors finns en fiskräknare där antal uppvandrande vuxen lax och öring räknas. Under 2015 och 2016 har antalet utvandrande smolt räknats i Lögdeälven. Detta med hjälp av en smoltfälla placerad i Mo. Sportfiskets fångstrapportering är inte tillförlitlig.
.