Nu är datainsamlingen för 2017 klar och sammanställd. Det är fortsatt höga tätheter av laxyngel i länets älvar, förutom i Vindelälven där det för andra året i rad skett en betydlig och delvis oförklarlig minskning av yngel​. Resultaten finns under respektive älvs flik. Läs mer om årets resultatet för Vindelälven här: Elfiske Vindelälven 2017