Sent omsider...här är konferensrapport samt "Book of abstracts" från förvaltningskonferensen "Levande laxälvar 2.0" Umeå 1-2 februari 2017.

Levande laxälvar 2_konferensrapport.compressed.pdf

Book of Abstracts_Levande laxälvar 2.0.pdf