Under fliken Lögdeälven och biologiska data hittar du nu uppvandringen förbi Fällfors​