Öreälven

Öreälven rinner från Stöttingfjället, väster om Lycksele, ut i havet öster om Nordmaling. I de nedre delarna meandrar älven kraftigt och här finner man ett stort antal avsnörda s.k. korvsjöar. Älven härbärgerar en storvuxen havsöringstam och på senare år har laxen ökat i antal.
.

- Längd: 190 km

- Avrinningsområdets yta: 3 029 km2

- Medel-högflöde: 272.2 m3/s

- Medel-flöde: 33.9 m3/s

- Medel-lågflöde: 5.7 m3/s

- Förvaltningsorganisation: Öreälvens FvO

- Antal fiskerättsägare: n.a.

- Potentiell smoltproduktion: 22.000

- Reproduktions-areal (hektar): 105

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 210

- Beräknad smoltproduktion (2013): 5.000

- Status gällande MSY-målet: Under 50%, målet ej uppnått.