Biologiska data

Årligen elfiskas 10 lokaler inom det nationella övervakningsprogrammet i Öreälven. I övrigt finns idag inga data över antal uppvandrande lekfisk eller utvandrande smolt. Inte heller finns tillförlitliga fångstdata från sportfisket. Åren 1979-2000 fanns en fiskfälla i Håknäs där vandrande fisk räknades.
.