Rickleån

Rickleån är den enda av länets laxälvar som i stora delar undsluppit flottledsrensning.
.

- Längd: 140 km

- Avrinningsområdets yta: 1 648 km2

- Medel-högflöde: 64.0 m3/s

- Medel-flöde: 16.6 m3/s

- Medel-lågflöde: 5.1 m3/s

- Förvaltningsorganisation: 2 st. Rickleå byamän och Rickleåns övre FvO.

- Antal fiskerättsägare: 73

- Potentiell smoltproduktion: 10.000

- Reproduktions-areal (hektar): 15

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 667

- Beräknad smoltproduktion (2013): 700

- Status gällande MSY-målet: Under 50%, målet ej uppnått.