Biologiska data

I Rickleån fiskas 7 lokaler årligen inom det nationella elfiskeprogrammet för övervakning av lax och öring. Vidare så räknas uppvandrande vuxen lax och öring i fiskvägen vid Fredriksfors. Under 2104 räknades för första även hur mycket smolt som lämnade älven. Detta genom att ett s.k. "smolthjul" placerades vid Fäbodforsen, ca 2.5 km från mynningen. Det finns ingen tillförlitlig fångstrapportering för sportfisket.
.