Sävarån

Sävarån, som mynnar i Skeppsviks skärgård, är en s.k. skogsälv. Sportfisket efter lax och öring i ån har blivit allt bättre under senare år och i de nedersta delarna finns ett attraktivt gäddfiske. De nedre delarna av ån ingår i Natura-2000.
.

- Längd: 142 km

- Avrinningsområdets yta: 1 161 km2

- Medel-högflöde: 98.5 m3/s

- Medel-flöde: 12.4 m3/s

- Medel-lågflöde: 3.3 m3/s

- Förvaltningsorganisation: 1 st. Sävaråns FvO

- Antal fiskerättsägare: 350

- Potentiell smoltproduktion: 5.000

- Reproduktions-areal (hektar): 21

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 238

- Beräknad smoltproduktion (2013): 4.000

- Status gällande MSY-målet: Under 50%, målet ej uppnått.