Biologiska data

Sävarån är en av länets två "indexälvar". Den andra är Vindelälven. I dessa satsas extra nationella resurser för övervakning av lax- och öringstammarna. I Sävarån elfiskas årligen 8 lokaler inom det nationella övervakningsprogrammet. Under senare år har också antalet utvandrande smolt räknats med hjälp av en smoltfälla placerad vid Pålböleåns utlopp. Dock sker idag ingen räkning av uppvandrande vuxen lax och öring. Som i flera andra älvar har fångstrapporteringen i sportfisket varit undermålig men nu säljer fiskevårdsområdet fiskekort på nätet och därmed har också rapporteringen ökat.
.