Vindelälven

Vindelälven är länets största vildlaxälv. Älven är outbyggd vad gäller vattenkraft men då den är ett biflöde till Umeälven måste all vandrande lax och öring passera Stornorrfors kraftdamm som ligger i Umeälvens nedersta del. Vindelälven är en av Sveriges fyra s.k. nationalälvar.
.

- Längd: 452 km

- Avrinningsområdets yta: 12 650 km2

- Medel-högflöde:

- Medel-flöde: 190 m3/s

- Medel-lågflöde:

- Förvaltningsorganisation: Ume-Vindelälvens Fiskeråd

- Antal fiskerättsägare: 4500

- Potentiell smoltproduktion: 346.000

- Reproduktions-areal (hektar): 1242

- Potentiell smoltproduktion per hektar: 279

- Beräknad smoltproduktion (2013): 271.000

- Status gällande MSY-målet: Över 50%, målet är ej uppnått.