Biologiska data

Vindelälven är den älv i länet där laxens och öringens status är allra bäst känd. Inom det nationella elfiskeprogrammet fiskas 19 lokaler. Ända sedan 1980 har all vandrande lekfisk som är på väg upp i älven räknats då den passerar fiskvägen vid Stornorrfors kraftverk. Här pågår också ett arbete med att installera räknare för den utvandrande smolten. Fram tills dess räknas smolt med hjälp av en fälla i form av en ryssja i höjd med Spöland.
.