Västerbottens vildlaxälvar

I Västerbotten finns 8 av Sveriges 16 vildlaxälvar. Laxen och öringen som dessa älvar producerar utgör en viktig naturresurs för fritidsfisket och yrkesfisket lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Länets vildlaxälvar är unika på flera sätt. De skiljer sig till exempel åt vad gäller storlek och utseende. Stammarna av lax och öring är anpassande efter just sin egen hemälv. Därför skall förvaltningen av laxen och öringen anpassas till varje enskild älvs förhållanden. Dessutom måste förvaltningen vara adaptiv, det vill säga ständigt uppdateras i förhållanden till en föränderlig natur.

Här hittar du all information och data som berör förvaltningen av länets vildlaxälvar.